Dotacje Unijne

 
Tytuł projektu:

„Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w celu opracowania nowych suplementów diety o zwiększonym bezpieczeństwie ich stosowania zawierających ekstrakty roślinne”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  lata 2014 -2020.

Podstawowym celem inwestycji jest opracowanie technologii otrzymywania ekstraktów roślinnych o całkowicie kontrolowanym składzie, a w końcowym etapie wyprodukowanie prototypowej partii nowych suplementów diety o znacząco obniżonej możliwości wywierania działań niepożądanych dla organizmu ludzkiego zawierających ekstrakty roślinne o całkowicie kontrolowanym składzie.

Efektem wdrożenia będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych suplementów diety o znacząco obniżonej możliwości wywierania działań niepożądanych dla organizmu ludzkiego zawierających ekstrakty roślinne o całkowicie kontrolowanym składzie pod własną marką, co pozwoli na pozyskanie nowych klientów, zwiększenie udziału w rynku oraz częściowe uniezależnienie się od zleceniodawców poprzez uzyskanie możliwości rozpoczęcia produkcji własnych produktów.

całkowity koszt realizacji projektu:

1 648 959,06 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

1 444 295,60 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

708 964, 42 PLN

okres realizacji:

01.11.2016 r. – 30.09.2018r.