Dotacje Unijne


Tytuł projektu:

„Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w celu opracowania nowych suplementów diety o zwiększonym bezpieczeństwie ich stosowania zawierających ekstrakty roślinne”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  lata 2014 -2020.

Podstawowym celem inwestycji jest opracowanie technologii otrzymywania ekstraktów roślinnych o całkowicie kontrolowanym składzie, a w końcowym etapie wyprodukowanie prototypowej partii nowych suplementów diety o znacząco obniżonej możliwości wywierania działań niepożądanych dla organizmu ludzkiego zawierających ekstrakty roślinne o całkowicie kontrolowanym składzie.

Efektem wdrożenia będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych suplementów diety o znacząco obniżonej możliwości wywierania działań niepożądanych dla organizmu ludzkiego zawierających ekstrakty roślinne o całkowicie kontrolowanym składzie pod własną marką, co pozwoli na pozyskanie nowych klientów, zwiększenie udziału w rynku oraz częściowe uniezależnienie się od zleceniodawców poprzez uzyskanie możliwości rozpoczęcia produkcji własnych produktów.

całkowity koszt realizacji projektu:

1 431 042,26 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

1 293 007,43 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

642 555,80 PLN

okres realizacji:

01.06.2017 r. - 31.12.2018 r.International Conference:
SAFETY OF BOTANICALS AND BOTANICAL PREPARATIONS USED IN FOOD SUPPLEMENTS PRODUCTION

Dnia 20 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Safety of botanicals and botanical preparations used in food supplements production” organizowana przez firmę Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. oraz Wydział Informatyki i Nauk o Żywności Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

PROGRAM:
10.00-10.30. Welcome of the participants and some information about the research project:
Regional Operational Programme of Mazovian Voivodship 2014-2020, RPMA.01.02.00-14-5757/16-01
“Research and development of new food supplements with increased safety containing herbal extracts”.

I Session Chairman: Prof. Mieczysław Obiedziński
10.30-11.00. Dr Agnieszka Obiedzińska, Lomza State University of Applied Sciences, Faculty of Computer Science and Food Science, Poland.
“Food safety aspects of food supplements and their ingredients”.
11.00-11.30. Prof. Iwona Wawer, Medical University of Warsaw, Faculty of Pharmacy, Poland.
“Rational supplementation”.
11.30-12.00. Prof. Emanuele Boselli, Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology, Italy.
“Aspects and challenges of the quality evaluation and safety of Mediterranean food products”.
12.00-12.30. Prof. Bożena Waszkiewicz-Robak, Lomza State University of Applied Sciences, Faculty of Computer Science and Food Science, Poland.
“Dietary supplements or functional food?”.
12.30-13.00. Coffee break at the Hall close to Conference Aula.

II Session Chairman: Prof. Emanuele Boselli
13.00-13.30. Prof. Ivan Darashkevich, Grodno State Agrarian University, Economics Department, Belarus.
“Registration requirements for botanicals used in pharmaceutical industry in Belarus”.
13.30-14.00. Prof. Elżbieta Biller, Lomza State University of Applied Sciences, Faculty of Computer Science and Food Science, Poland.
“Natural “supplements””.
14.00-14.30. Prof. Nina P. Kanunnikava, Yanka Kupala’s Grodno State University, Department of Food Technology, Physiology and Hygiene of Nutrition, Belarus.
“Comparative activity of biologically active supplements of plants versus artificially synthesized”.
14.30-15.00. Prof. Mieczysław Obiedziński, Lomza State University of Applied Sciences, Faculty of Computer Science and Food Science, Poland.
“Trends in the analysis and quality and safety control of food supplements originated from plant extracts”.
15.00-15.10. Conference overview.
15.10-15.55. Lunch in the Hall close to the Conference Assembly Hall.
16.00-18.00. Guided tour around the Lomza town.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE
Biller Elżbieta Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Boselli Emanuele Free University of Bozen-Bolzano, Italy
Charmas Robert Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Darashkevich Ivan Grodno State Agrarian University, Belarus
Drożdż Marlena Natur Produkt Pharma, Poland
Kanunnikava Nina Yanka Kupala’s Grodno State University, Belarus
Nowak Krystyna Natur Produkt Pharma, Poland
Obiedzińska Agnieszka Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Obiedziński Mieczysław Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Pniewska-Dawidczyk Ewa Natur Produkt Pharma, Poland
Wawer Iwona Medical University of Warsaw, Poland.
Waszkiewicz-Robak Bożena Lomza State University of Applied Sciences, Poland

HONORARY COMMITTEE
Jędrzejczak Marek Vice-Chairman, Natur Produkt Pharma, Poland
Purwin Tomasz Chairman, Natur Produkt Pharma, Poland
Surowik Dariusz Professor, Rector, Lomza State University of Applied Sciences, Poland

ORGANIZING COMMITTEE
Charmas Robert Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Nowak Krystyna Natur Produkt Pharma, Poland
Mieczkowska Ewelina Natur Produkt Pharma, Poland
Obiedzińska Agnieszka Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Ogrodnik Anna Natur Produkt Pharma, Poland


Pobierz ulotkę konferencyjną