DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE

Zgłoszenie działania niepożądanego

Firma NP. PHARMA Sp. z o.o. zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania swoich produktów, rejestruje je i monitoruje.

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów. 

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne) jest każde szkodliwe i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

 Jeżeli jesteś pacjentem, przed­sta­wi­cie­lem ustawowym lub opiekunem fak­tycz­nym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie nie­po­żą­dane jednego z naszych produktów, prosimy o wypeł­nie­nie załą­czo­nego poniżej for­mu­la­rza. Prosimy o wypeł­nienie formularza naj­do­kład­niej jak to możliwe.

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego dla pacjenta/ opiekuna pacjenta

Jeśli jesteś  fachowym pracownikiem służby zdrowia i chcesz zgłosić działanie niepożądane prosimy o wypeł­nie­nie załą­czo­nego poniżej for­mu­la­rza.

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego”

Jeśli chcesz zgłosić fakt zastosowania produktu leczniczego NP. PHARMA Sp. z o.o.  u kobiety w ciąży, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz Formularz narażenia na lek w czasie ciąży

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (QPPV)

Kontakt całodobowy (24h/dobę, 7 dni w tygodniu)

Marlena Drożdż

tel. kom. +48 502 727 115

e-mail: majka@zdrovit.pl

 

Zastępca QPPV

Ewa Łukaszewicz

tel. kom. +48 502 727 197

e-mail: ewa.lukaszewicz@np-pharma.pl