Technologia

Technologia

Z roku na rok zwiększa się potencjał produkcyjny firmy, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii badawczych i produkcyjnych. Produkcja odbywa się w nowoczesnych pomieszczeniach, na sprzęcie wysokiej klasy. 

Dodatkowo w zakładzie działa zintegrowany system informatyczny pozwalający na precyzyjne sterowanie i kontrolowanie wszystkich procesów produkcji i pakowania. System zbiera i przechowuje dane niezbędne do tworzenia szczegółowej dokumentacji produkcyjnej. Śledzenie serii może odbywać się na bieżąco, bądź w formie retrospektywnej.

Całość procesów produkcyjnych oraz procesów pakowania wykonywanych w zakładzie, przeprowadzana jest w sposób w pełni dostosowany do wymagań polskiego prawodawstwa farmaceutycznego oraz regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących produkcji farmaceutycznej.